Γεωργικά Φάρμακα

120,00 

Σε απόθεμα

Αντικείμενο του συγγράμματος είναι το γεωργικό φάρμακο δηλαδή η χημική δομή και οι φυσικοχημικές του ιδιότητες, η φαρμακολογία (φαρμακοκινητική, μεταβολισμός και τρόπος δράσης), η τοξικολογία (δράσεις στον άνθρωπο και τα ανώτερα ζώα), η οικοτοξικολογία (δράσεις στους υπόλοιπους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς του περιβάλλοντος) και η συμπεριφορά και τύχη του στο περιβάλλον.

Έγινε προσπάθεια να παρουσιαστεί μία πλήρης γενική εικόνα όλων των γεωργικών φαρμάκων που διατίθενται σήμερα στην διεθνή αγορά. Από τα φάρμακα αυτά ορισμένα είναι νέα, τα οποία δεν κυκλοφορούν ακόμη στην Ελλάδα αλλά ενδεχομένως να κυκλοφορήσουν στο άμεσο μέλλον ενώ ορισμένα κυκλοφορούσαν στο παρελθόν τα οποία όμως αποσύρθηκαν με την εφαρμογή στην χώρα μας της Κοινοτικής Οδηγίας 414/91 ή είχαν αποσυρθεί στην δεκαετία του 1970-1980 για διάφορους άλλους λόγους. Όμως σχεδόν όλα τα φάρμακα αυτά κυκλοφορούν σε άλλες χώρες του κόσμου και μέσω του διεθνούς εμπορίου τροφίμων όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτου εθνικότητας και χώρας, εκτίθενται περίπου στο ίδιο φάσμα γεωργικών φαρμάκων. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι τα γεωργικά φάρμακα κατά την χρήση τους διασπείρονται στο περιβάλλον και έχουν την δυνατότητα μέσω της ατμόσφαιρας και των υδατοσυστημάτων (επιφανειακών και υπογείων) να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις. Λόγω της συμπεριφοράς αυτής, οι γεωργικές δραστηριότητες γειτονικών, ακόμη και απομακρυσμένων, χωρών επηρεάζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος άλλων χωρών. Συνεπώς κρίθηκε σκόπιμο στο σύγγραμμα αυτό να γίνει μία ολοκληρωμένη παρουσίαση των γνωστών ανά τον κόσμο γεωργικών φαρμάκων.

Κριτικές

There are no reviews yet.

Be the first to review “Γεωργικά Φάρμακα”