Ειδική αγωγή και δημιουργικότητα

18,00 20,00 

Σε απόθεμα

Αντικείμενο αυτού του συγγράμματος είναι η διερεύνηση τρόπων, μεθοδολογιών, καλών πρακτικών και αναπτυξιακών στρατηγικών προκειμένου το παιδί που χρήζει ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης να μπορεί να επενδύει δημιουργικά τον χρόνο του σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Μετά από περίπου 15 χρόνια εκπαιδευτικής, κλινικής και ερευνητικής δραστηριότητας στην ειδική αγωγή, εντόπιστηκε η ανάγκη για την ύπαρξη ενός επιστημονικού εγχειριδίου που θα κάλυπτε βασικά κενά και ελλείψεις. Που θα ωθεί τους φοιτητές, τους επαγγελματίες υγείας, τους εκπαιδευτικούς αλλά και όλους όσοι ασχολούνται με την εκπαίδευση να έχουν ένα υλικό βάσης με σύγχρονη βιβλιογραφία και τεκμηριωμένες βιβλιογραφικά έρευνες σχετικές με την ανάπτυξη και τη δημιουργικότητα, ώστε να μπορούν να παράγουν, διαμορφώνουν, αναλύουν το δικό τους εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό υλικό. Διαρθρώνεται σε 10 κεφάλαια και καλύπτει όλα τα στάδια της ανάπτυξης του ατόμου από την προγλωσσική του περίοδο ως και την τρίτη ηλικία, παρέχοντας χρήσιμα και αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία για την ανάπτυξη και εφαρμογή της δημιουργικότητας στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

Συγγραφείς

Φανή Γιαγκουδάκη, Βασιλική Ζήση, Ερμιόνη Καταρτζή, Δήμητρα Β. Κατσαρού, Ευδοξία Κοσμίδου, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Βασίλειος Κωτούλας, Ευάγγελος Μάντσος, Εύα Παυλίδου, Ελιζάνα Πολλάτου, Φανή Σέρογλου, Άννα Τζαμπάζη, Αγγελική Τζιατζιά

Κριτικές

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ειδική αγωγή και δημιουργικότητα”