Ιστορία, Θεολογία, Ιεραποστολή στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο

35,00 

Σε απόθεμα

Η εργασία με τίτλο «Ιστορία, Θεολογία, Ιεραποστολή στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο» έχει σκοπό να φωτίσει την ιεραποστολική θεολογία του Ματθαίου στον αρχέγονο χριστιανισµό και να αναδοµήσει την περίπλοκη ιεραποστολική κατάσταση της χριστιανικής κοινότητας, που βρίσκεται πίσω από το κείµενο. Το ερµηνευτικό κλειδί στη σύγχρονη µελέτη είναι η λύση της φαινοµενικής αντίφασης µεταξύ της περιορισµένης ιεραποστολικής εντολής του Ιησού στην ιεραποστολική οµιλία (Μτ. 9:35-11:1), και της εκτεταµένης εντολής στο τέλος του ευαγγελίου (Μτ. 28:16-20). Στο ίδιο ευαγγέλιο, η παρουσία των δύο αντιφατικών εξουσιοδοτήσεων για την ιεραποστολή έχει προκαλέσει από καιρό δίληµµα, που δυσχεραίνει την ερµηνεία του ευαγγελίου.

Μετά από µία εκτενή επισκόπηση της έρευνας σχετικά µε τη φαινοµενική αντιφατικότητα ανάµεσα στις δύο ιεραποστολικές εντολές, η παρούσα µελέτη προτείνει µία νέα θεωρία, σύµφωνα µε την οποία οι δύο εντολές δεν βρίσκονται σε αλληλοσύγκρουση, αλλά αντανακλούν την περίπλοκη κατάσταση της κοινότητας του Ματθαίου. Ο τελικός σκοπός του Ματθαίου ήταν να προσφέρει την ενότητα στην εκκλησία του. Για το σκοπό αυτό, ο Ματθαίος συνέθεσε τις διαφορετικές παραδόσεις σχετικά µε την αρχική χριστιανική ιεραποστολή. Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι το κατά Ματθαίον αποτελούσε ένα συµβιβαστικό πρόγραµµα γεφύρωσης του χάσµατος µεταξύ ιουδαιοχριστιανών και εθνικοχριστιανών της αρχικής εκκλησιαστικής παράδοσης. Αυτή είναι η συµβολή του Ματθαίου στον αρχέγονο χριστιανισµό. Υπό αυτή την έννοια, ο Ματθαίος είναι ο θεολόγος της καταλλαγής και συµφιλίωσης εντός της εκκλησίας της εποχής του.

Κριτικές

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ιστορία, Θεολογία, Ιεραποστολή στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο”