Πτυχές από την ιστορία της αδιαίρετης Εκκλησίας

30,00 

Σε απόθεμα

Η ευρύτερη διάδοση της γνώσης καθώς και η εύκολη πρόσβαση σ’ αυτήν επιβάλλουν πλέον την ριζική αλλαγή της μέχρι τώρα προσφερόμενης μέσω των βιβλίων γνώσης. Σε ό,τι αφορά την Ιστορία, τώρα είναι πιο χρηστική η συστηματική προσέγγιση των εκδηλώσεων του ανθρώπου και πιο χρήσιμη η κατανόηση έναντι της απομνημόνευσής τους.
Οι σελίδες που ακολουθούν δεν θα μπορούσαν, επ’ ουδενί, να θεωρηθούν ως εκκλησιαστική ιστορία με την κλασσική έννοια του όρου. Με αφετηρία το γεγονός ότι η μεν θρησκευτική κατάρτιση δεν έχει πια το εύρος που είχε παλιότερα, συνεπώς, πολλά από τα θέματα που την αφορούν δεν είναι πλέον το ίδιο κατανοητά από τις νεότερες γενιές, οι σελίδες αυτές θα τολμήσουν να προσφέρουν κάποια στοιχειώδη μονοπάτια ως εργαλεία προσέγγισης και κατανόησης του βίου της Εκκλησίας, του παρελθόντος αλλά και τόσο ζωντανά παρόντος της. Επιλέχθηκαν να παρουσιασθούν σε μία πρώτη, ενδεικτική και οπωσδήποτε όχι εξαντλητική, απόπειρα οι πιο βασικοί τομείς, όσοι θα μπορούσαν στοιχειωδώς να καλύψουν τις ανάγκες της πρώτης επαφής με το αντικείμενο.

Κριτικές

There are no reviews yet.

Be the first to review “Πτυχές από την ιστορία της αδιαίρετης Εκκλησίας”